Τηλεϊατρική

Τι είναι η Τηλεϊατρική; Οι Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής (telemedicine, remote medicine κλπ) δεν είναι νέο φαινόμενο, παρότι έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς με την είσοδο του SARS-CoVID στη ζωή μας. Η παροχή υπηρεσιών υγείας από [...]