Φυσιολογική Ανάπτυξη

Η εκτίμηση των αναπτυξιακών οροσήμων γίνεται με δύο τρόπους: τον συνολικό, όπου βλέπουμε το σύνολο των δεξιοτήτων ενός παιδιού, και τον εστιασμένο, όπου αξιολογείται η κάθε δεξιότητα ξεχωριστά. Εδώ σάς παρουσιάζουμε μια ενδεικτική λίστα ανά ηλικιακή ομάδα, περισσότερο για την ενημέρωσή σας, παρά για να “εξετάσετε” το παιδί σας. Κάθε παιδί αναπτύσσεται με τον δικό του ρυθμό, και ποτέ δεν συγκρίνουμε δύο παιδιά μεταξύ τους. Το πιο σημαντικό ίσως να γνωρίζετε είναι πως πολύ σπάνια ένα παιδί που έχει καθυστερήσει λίγο σε ένα ορόσημο, θα έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Κατά την ίδια έννοια, η ταχεία ανάπτυξη σε κάποιον τομέα δεν κάνει ένα παιδί… “ιδιοφυία”. 

0-12 ΜΗΝΩΝ (ΒΡΕΦΗ)

1-3 ΕΤΩΝ (ΝΗΠΙΑ)

4-6 ΕΤΩΝ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ)

7-12 ΕΤΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ)

13-18 ΕΤΩΝ (ΕΦΗΒΙΑ)